Strefa klienta

Przygotowanie plików do druku

1. Pliki produkcyjne należy przygotowywać w programach do tego przeznaczonych t.j. programach do składu ilustracji (CorelDRAW, Adobe Ilustrator), programach do składu publikacji (Adobe Pagemaker, Adobe InDesign) oraz innych np. Freehand, Quark itp. Jeśli cała praca będzie przygotowywana jako bitmapa można użyc programów do edycji zdjęć: Adobe Photoshop, Corel Photopaint itp.

2. Niezależnie od programu w którym tworzymy projekt powinno się przestrzegać następujących zasad:

 • wszystkie obiekty (zdjęcia, ilustracje barwne, obiekty graficzne i wektorowe, teksty) powinny być utworzone bądź przekształcone w przestrzeń barwną CMYK za pomocą odpowiedniego profilu np. Coated FOGRA39 (za wyjątkiem elementów w kolorach dodatkowych Pantone)
 • bitmapy i fotografie powinny mieć rozdzielczość 300dpi (w skali 1:1)
 • elementy tekstowe najlepiej zamienić na krzywe lub osadzić odpowiednie czcionki do pliku wyjściowego dołączyć spad 3 mm, jeśli którekolwiek z elementów pracy stykają się z krawędziami strony.

3. Po skomponowaniu pracy należy wygenerować kompozytowy (lub rozseparowany, jeśli konieczne) plik PDF w jakości press (press quality) lub plik POSTSCRIPT (level 2 lub 3) używając odpowiedniego sterownika drukarki postscriptowej (np. Linotronic 930, można użyć innych sterowników np. Agfa Avantra 44) i następnie w miare możliwości zamienić go na PDF przy pomocy programu Adobe Distiller. Należy także sprawdzić poprawność wygenerowanego PDF-a w programie Adobe Reader a najlepiej w Adobe Acrobat.

Dane serwera FTP:

Adres serwera FTP: ftp.serigraf.pl
Nazwa użytkownika: klient@serigraf.pl
Hasło: Klient$erigrafu1

UWAGA:

 • Każdy Klient ma prawo do korzystania z naszego Serwera FTP.
 • W razie problemów prosimy o kontakt z : Hanną Andryskowską, Joanną Gulczyńską
 • Serwer FTP umożliwia przesyłanie publikacji do druku drogą elektroniczną. W tym celu należy połączyć się z naszym serwerem, utworzyć na nim katalog o nazwie odpowiadającej nazwie Klienta.
 • Poszczególne prace powinno umieszczać się w podkatalogach, których nazwę stanowi data przesłania publikacji do druku.
 • Do połączenia z serwerem najlepiej używać odpowiedniego klienta FTP np. Total Commander'a.
 • Pliki produkcyjne o pojemności do 10 MB można przesyłać na adres e-mail: ctp@serigraf.pl (w przypadku problemów z połączeniem z serwerem FTP)

Dodatkowe informacje techniczne:

Praca graficzna musi zawierać:

 • linie formatowe
 • spady po 3 mm dookoła
 • praca musi być wyśrodkowana na stronie z równymi marginesami
 • elementy dodatkowe np.: maska na lakier UV, hotstamping, wykrojniki muszą być opisane w konstrukcji wektorowej, jako oddzielny kolor spotowy. Maskę na lakier UV należy przygotować w 100 % nasyceniu, bez zalewek.
 • przy notesach linie powinny mieć grubość powyżej 0,17 mm, a minimalne nasycenie 30%.

Serigraf

Zakłady poligraficzne

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!