Woblery reklamowe - Drukarnia Poznań

Są formą reklamy ruchomej, montowane na półkach, ladach sklepowych, przyciągają nasz wzrok.

Parametry techniczne wobblerów: